facebook
home
napisz
szukaj
Plan zajęć
   

 

WO Ł OMIN CECH
MDK WO Ł OMIN DUCZKI
KOBY Ł KA BRA Ń SZCZYK T Ł USZCZ
WO Ł OMIN S Ł ONECZNA

Zaj ę cia prowadz ą:

  • Marcin Wrzesi ń ski
  • Anna G ł ogowska ( zobacz ni ż ej na stronie )

Zaj ę cia odbywaj ą si ę w :MDK Wo ł omin ul . Maria ń ska 7
604 - 169 - 752
WO Ł OMIN ZSP nr 3 ul . Kazimierza Wielkiego 1 ( pasa ż)
tel . 604 - 132 - 430
WO Ł OMIN Cech Rzemios ł ul . Moniuszki 11
tel . 604 - 169 - 752
DUCZKI ZSP ul . Szkolna 1
tel . 604 - 132 - 430
tel . 604 - 169 - 752

BRA Ń SZCZYK Gminny Dom Kultury ul . Jana Paw ł a II 43

 

tel . 604 - 132 - 430

 

 

Zaj ę cia - Marcin Wrzesi ń ski

 

Zaj ę cia w Wo ł ominie Cech prowadzi Marcin Wrzesi ń sk i koszt 95 z ł za miesi ą c

 


WO Ł OMIN
ul . Moniuszki sala w " Cechu "
poniedzialek wtorek

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI
pocz ą tkuj ą cych
dzieci 6 - 8 lat

18 . oo - 19 . oo

zapisy 604 - 169 - 752

HIP - HOP
wiek 7 - 12

pocz ą tkuj ą cy
HIP - HOP
kontynuacja z zesz ł ego rokuSALSA SOLO
dla pa ń pocz ą tkuj ą cy

19 . oo - 20 . oo

start 7 . 04 . 2014 wolne miejsca

SALSA W PARACH

pocz ą tkuj ą cy


TANIEC TOWARZYSKI
dla doros ł ych pocz ą tkuj ą cy


21 . oo - 21 . oo

start 5 . 05 . 2014

wolne miejsca

21 . oo - 22 . oo

start 4 . 02 . 2014 wolne miejsca

21 . oo - 22 . oo

start 12 . 03 . 2014 wolne miejsca

 

19 . 3o - 20 . 3o

start 16 . 01 . 2014 wolne miejsca 

TANIEC TOWARZYSKI
dla doros ł ych ś rednio - zaawansowany

19 . oo - 20 . oo

start 4 . 11 . 2013 wolne miejsca

 


20 . oo - 21 . oo

co najmniej 2 lata zaj ęć start 9 . 09 . 2013 wolne miejsca

19 . oo - 20 . oo

co najmniej 1 rok zaj ęć start 10 . 09 . 2013 wolne miejsca

20 . oo - 21 . oo

co najmniej 3 lata zaj ęć

start 11 . 09 . 2012 wolne miejsca


20 . 30 - 22 . 00

zaj ę cia dla wszystkich grup ś rednio - zaawansowanych i zaawansowanych

s

 

TANIEC TOWARZYSKI
dla doros ł ych zaawansowany

20 . oo - 21 . oo co najminiej 4 lata zaj ęć

start 10 . 09 . 2013

20 . 3o - 22 . oo co najmniej 5 lata zaj ęć

start 12 . 09 . 2013

TANIEC TOWARZYSKI
dla nowo ż e ń c ó w

21 . oo - 22 . oo

start 5 . 05 . 2014

wolne miejsca

21 . oo - 22 . oo

start 4 .06. 2014

wolne miejsca
BABY DANCE
pocz ą tkuj ą cy 4 - 5 lat


Zaj ę cia w MDK Wo ł omin prowadzi Marcin Wrzesi ń ski koszt 90 z ł za miesi ą c

 


MDK WO Ł OMIN
ul . Maria ń ska 7
tel 604 - 169 - 752
poniedzialek wtorek

TANIEC NOWOCZESNY I TOWARZYSKI
pocz ą tkuj ą cych
dzieci 6 - 8 lat

17 . 00 - 18 . 00

start 6 . 12 . 2013

wolne miejsca

TANIEC TOWARZYSKI
pocz ą tkuj ą cy
doro ś li
Salsa
( lady ' s solo )

18 . 00 - 19 . 00

start 6 . 12 . 2013

wolne miejsca

 

Zaj ę cia w T ł uszczu prowadzi Marcin Wrzesi ń ski koszt 95 z ł za miesi ą c

 


T Ł USZCZ
Studio Rekreacji " ACTIVE " ul . Przemys ł owa 70
poniedzialek wtorek


DZIECI
pocz ą tkuj ą cy
6 - 8 latTAN TOWARZYSKI
doro ś li pocz ą tkuj ą cy

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJ ĘĆ 2013 / 2014

Zaj ę cia Anna G ł ogowska - laureatka ostatniej edycji Ta ń ca z Gwiazdami

Plan zaj ęć na rok 2013 / 2014

Duczki

poniedzialek wtorek
TANIEC
Pocz ą tkuj ą ce dzieci
17 . 00 - 18 . 00
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

Wo ł omin
S ł oneczna

poniedzialek wtorek
DISCO I POP
pocz ą tkuj ą ce dzieci
17 . 00 - 18 . 00
TANIEC Jazzowy
ś redniozaawansowani
17 . 00 - 18 . 30
( Jacek Wazelin )
AKROBATYKA
dla doros ł ych
Disco i Pop
dzieci kontynuacja
16 . 00 - 17 . 00
Taniec towarzyski
dzieci kontynuacja
17 . 00 - 18 . 30 17 . 00 - 18 . 30
HIP HOP
ś redniozaawansowani
18 . 30 - 20 . 00 17 . 00 - 18 . 30
Disco i pop
ś redniozaawansowani
17 . 00 - 18 . 30
HIP HOP
pocz ą tkuj ą cy
16 . 00 - 17 . 00
SALSA
doro ś li
19 . 30 - 20 . 30
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

Zesp ół Szk ół
Za ł ubice Stare

poniedzialek wtorek
Taniec
dla dzieci starszych
15 . 00 -. 16 . 00
Taniec
dla dzieci m ł odszych
16 . 00 - 17 . 00
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

Zesp ół Szk ół
w Po ś wi ę tnem

poniedzialek wtorek
TANIEC
dzieci 8 - 12 lat
18 . 00 - 1 . 00
TANIEC
m ł odzie ż
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

T ł uszcz

poniedzialek wtorek
TANIEC NOWOCZESNY
kontynuacja
BALET
dla dzieci
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

Zesp ół Szk ół w Starym Karyszewie

poniedzialek wtorek
TANIEC
dzieci 6 - 8 lat
15 . 00 - 16 . 00
TANIEC
dzieci 9 - 12 lat
16 . 00 - 17 . 00
TANIEC
doro ś li
Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

Torstar
Koby ł ka

poniedzialek wtorek
Taniec
dzieci pocz ą tkuj ą ce 6 - 8 lat
TANIEC
dzieci kontynuacja
TANIEC TOWARZYSKI
doro ś li
TANIEC NOWOCZESNY
m ł odzie ż powy ż ej 12 roku ż ycia
BALET
dla dzieci pocz ą tkuj ą cych
10 . 00 - 11 . 00
BALET
kontynuacja
11 . 00 - 12 . 00
BALET
dla doros ł ych
12 . 00 - 13 . 00

Informacje i zapisy :
tel . 604 - 132 - 430 lub :
SMS o tre ś ci imi ę i nazwisko , miejscowo ść, wiek , rodzaj zaj ęć i stopie ń zaawansowania .

 
Copyright © 2011 STUDIO TAŃCA
projekt i wykonanie  No-Name m.s.
NOWOŚCI

Dajemy Ci naszą pasję, wiedzę, doświadczenie...
Dla Ciebie taniec stanie się prawdziwą radością i spełnieniem. To proste -
z nami pokochasz taniec.
Osobiście prowadzimy lekcje tańca
ZAMÓW NEWSLETTER

NEWLETTER STUDIO TAŃCA

zamów newsletter, aby być zawsze na bieżąco


imię:

Email: